Styrelsen

Styrelsen 2017

 

Sture Johansson, ordförande

Henrik Olsson, vice ordförande

Barbro Sandström, sekreterare

Jan Ahlqvist, vice sekreterare

Marlene Wikström, kassör, webbansvarig

Övriga ledamöter: Gunilla Sjöstedt, Carina Täng

 

Suppleanter:Birgitta Johansson, Robert Olsson och Kerstin Kristiansson

Revisorer: Rose-Marie Björner, Hans Hansson suppleant: Birgitta Sköld

Valberedning:Tord Andersson, sammankallande. Övriga: Bertil Kannerholt, Sven-Olof Björner

 

Copyright © All Rights Reserved