Kommittéer

Kommittéer 2024Inom föreningen bedrivs arbete inom olika kommittéer. Vi har också öppet hus på tisdagkvällar jämna veckor i vår lokal på Lyckhem då vi startar vid 17-tiden.


Dokumentation och torpkommittén:

Sammankallande Björn Sörgaard.

Övriga: Birgitta Johansson, Bengt Johansson, Claes-Göran Wikström, Robert Olsson, Peter Kärr och Ingrid Olofsson.


Har du fotografier eller något annat som kan vara av intresse för

dokumentation så hör av dig till någon av dessa.


Kommittéen för Valla-Marias stuga och Tingbergs kulle/Galjkullen:

Sammankallande: Bo Grettve.
Övriga: Sven-Olof Björner och Gabrilla Björk.


Har du frågor kring dessa platser kontakta någon i kommittéen. Kort

information finns på vår hemsida under utflyktsmål.


Utflyktskommittéen:

Sammankallande: Styrelsen.


Ring om gärna om du har förslag på utflyktsmål.


Utskickskommittéen:

Sammankallande: Barbro Sandström.

Övriga: Marlene Wikström.


Har du en berättelse eller något annat som du skulle vilja ha infört i vårt

utskick så ring oss gärna.


Kaffekommittéen:

Sammankallande: Christina Nyqvist Löfberg.

Övriga: Dennis Segerlind, Gunilla Hermansson, Petra Wall och Anki Olsson.

Kommittéen arbetar i samråd med styrelsen. Vi tar tacksamt emot hjälp vid våra aktiviteter

.

Arbetsgruppen för Nygårds gamla stationsområde och vandringsleder i Nygård:

Sammankallande: Kjell Johansson.

Övriga: Clas Gustafsson, Bengt Johansson, Monica Johansson, Conny Björsgård,
Sven-Göte Andersson, Jonny Jershed, Roger Danielsson.


Valberedningen:

Sammankallande: Elisabeth Eckstrand.

Övriga: Vakant