Bronsåldersröset

Bronsåldersröset ligger nästan rakt väster ut sett från Tunge kyrka med utsikt över Göta älv