Attlered

Här är en karta över några av torpen i Attlered

Andreas lycka koordinater 58.0193, 12.2018


Torparen Andreas Johansson född i Skepplanda 16/3 1827 och död 9/3 1916 och hustrun Lovisa Andersdotter född i Attlered 13/10 1823 och död 26/8 1906. Boningshuset revs ca 1902 och återuppfördes hos Albert Karlsson i Attlered. Potatiskällare kvar i ganska gott skick, dock ingen träöverbyggnad. Uppodlad mark 1 1/2 tunnland. Andreas försörjde sig också som skomakare. Han hade lagt öppna diken runt huset och jordkällaren. En bäck rann förbi tomten mot norr. Bäcken hade vid olika tillfällen dämts för att öka vattentillförseln i kvarnbäcken. En gång för att få vattnet att rinna mot söder. Detta ansåg bönderna i Vallered vara till deras nackdel och dämmet raserades ( eller uppfördes ett nytt dämme) för att få vattnet att rinna mot norr igen. Tillfället var illa valt. Andreas skörd blev ställd under vattnet det året.


Blomsters, Olles lycka koordinater 58.0234, 12.2146


Bebott 1863-1887 av Olof Peter Nilsson född 1826 och hustrun Sara Kristina Andersdotter. De kom från Kyrkängen i Ale-Skövde 1863.

Skräddarns koordinater 58.0233, 12.2169


Torparen Anders Larsson ( Två-tummen) född 24/3 1812 och hans hustru Brita (Backa-Brita ) Svensdotter född 5/4 1819. Dotter Sara Kristina född 1/3 1835. Bebott till början av 1900-talet av Anders Larsson och hans hustru Brita Svensdotter. Hon bodde sedermera i Backa och hon var både läs- och skrivkunnig.

Torpet såldes till Gällås-skräddarn. Dottern Olivia flyttade till Backa Sand och även bostadshuset flyttades dit.

Täppan koordinater 58.0259, 12.2095


Andreas Nilsson född 1836 och död 1884 och hans hustru Eva Eriksson född 1831 samt barnen Carl Emanuel och Alma Gustava. Carl emigrerade till Amerika 1898, återvände och tog modern med sig till nya landet.

Detta är återgivet från en vandring tillsammans med Arvid Augustsson år 2004.

Där fanns även Gustafs lycka, Kerstis maa och Maa-lycka. Sista brukaren var backstugesittaren Anders Andersson född 3/12 1817 död 1879 och hans hustru Anna Arvidsdotter född 15/4 1810 i Skepplanda, död 16/4 1886