Medlemskap

MedlemskapÅrsavgiften fr o m 2024 är 100 kr per person. Välkommen som medlem genom att betala in

avgiften till postgirokonto 107432-7. Som kvittens sänder vi medlemskort vid

nästa medlemsutskick. Har du frågor kontakta vår kassör Marlene Wikström

0705-584428


eller maila lodosetrakten@gmail.com