Tingbergs kulle

Tingbergs kulle, i folkmun även kallad Galjekullen/Galgkullen fungerade som Ale häradsavrättningsplats fram till 1857.

Den sista avrättningen gällde förövarna av postrånet vid ”Båstorps Bräcka” i Skepplanda socken. Avrättningen skedde genom halshuggning.

Platsen är idag utmärkt med en runddel bestående av sju kraftiga stenar.