127 Döves

Nr 127. Döves


Namn: Andreas Andersson F. 1845 D.1924

Hemman: Gåhl.

Läge: Se karta G. Moränavsats mot öster nedanför berg i blandskog.

Markering: Stolpe och skylt uppsatt 1963.

Tomtbeskrivning: En husgrund 8 x 4 m (NNÖ-SSV) med spismurrest, röjd yta och stenmurar.Området beväxt med bl. a. fruktträd. Utmärkt på ekonomiska kartan från 1985.

Historik:

Jordbruksarbetare Andreas Andersson f 1/3 1845, d 13/1 1924. Noterad som dövoch nästan stum sedan barndomen, han var son till torpare Anders Andersson f 22/1 1817, d 4/3 1869, från Kyrkobacka och gifte sig 15/12 1844 med Sara Elisabet Skarin, f 1818 från Göteborg, d 18/12 1903.

Barn:

Andreas f 18/3 1845

Sophia f 7/5 1847, utfl. Göteborg 1871

Augusta f 20/1 1850, d 28/1 1850

Augusta f 31/4 1851, d21/8 1889

Gustaf f 23/6 1854, utfl. Skafvens såg 1872

Johannes f 13/3 1857, utfl. Kvarntorp 1875

Alfred f 13/8 1859, utfl. Sköfvde 1879

Johan f 6/6 1863, d 25/2 1870

Ovanstående enligt sammanställning av Evert Johansson, Nygård.


GPS: N 58 5.359’ E 12 14.148’

Riksantikvarieämbetet 1982