Litteratur

Litteratur


föreningens finns följande litteratur till försäljning i vår lokal på Lyckhem:


Bertils dikter 50kr


Författare Bertil Hedin


Mitt barndoms Lödöse 1920-30 talen 120kr


författare Eric Persson


Pappa, berätta om Lödöse 50kr


författare Carl Hylander


Gamla Lödöse Fornminnes och Hembygdsförening som blev Lödösetraktens Hembygdförening. 30kr


Skrift framtagen av föreningen i egen regi, sammanställt av Bertil Hedin, i samband med föreningens 70-års jubileum 2006.


Skrift om Valla-Marias stuga, 10 kr


sammanställd av Bertil Hedin.


Lödöse kommun, Kulturnämnden, 40 kr


sammanställd av föreningen.