Spetalsberget

Spetalsbergen har fått sitt namn efter det spetälskehospital som fanns i området under medeltiden. S:t Jörgens hospital låg antagligen på ängen bakom nuvarande Lödöse Museum.

Genom området löper en gammal väg, som vi idag kallar ”Danska Vägen”. Namnet kan tänkas anknyta till någon av de gånger danskarna angripit Lödöse. Danska Vägen var medeltidsstadens utfart mot öster och norr. Österut gick den mot Skara och norrut går den ner vid berget mot Odinslund och vidare mot Lilla Edet.


Med start på Danska Vägen finns en vandringsled på ca 2,3km.