Kommittéer

Kommittéer 2019

 

 

Inom föreningen bedrivs arbete inom olika kommittéer. Vi har också öppet hus på tisdagkvällarna i vår lokal på Lyckhem då vi startar vid 18-tiden.

 

Dokumentation och torpkommittén:

Sammankallande: Björn Sörgaard.

Övriga: Ing-Lis Augustsson, Birgitta Johansson, Bengt Johansson, Claes-Göran Wikström, Bertil Kannerholt och Robert Olsson.

 

Har du fotografier eller något annat som kan vara av intresse för

dokumentation så hör av dig till någon av dessa.

 

Kommittéen för Valla-Marias stuga och Tingbergs kulle/Galjkullen:

Sammankallande: Styrelsen.

Övriga: Kenneth Johansson, Sten-Åke Olofsson och Jonny Andersson.

 

Har du frågor kring dessa platser kontakta någon i kommittéen. Kort

information finns på vår hemsida under utflyktsmål.

 

Utflyktskommittéen:

Sammankallande: Jan Ahlqvist.

Övriga: Gunilla Kannerholt.

 

Ring om gärna om du har förslag på utflyktsmål.

 

Utskickskommittéen:

Sammankallande: Barbro Sandström.

Övriga: Marlene Wikström.

 

Har du en berättelse eller något annat som du skulle vilja ha infört i vårt

utskick så ring oss gärna.

 

Kaffekommittéen:

Sammankallande: Gunilla Sjöstedt.

Övriga: Marianne Ahlqvist, Dennis Segerlind Kerstin Kristiansson och Marlene Wikström. Kommittéen arbetar i samråd med styrelsen. Vi tar tacksamt emot hjälp vid våra aktiviteter.

 

Valberedningen:

Sammankallande: Vakant.

Övriga: Bertil Kannerholt och Sven-Olof Björner.

Copyright © All Rights Reserved