Kommittéer

Kommittéer 2017

 

 

Inom föreningen bedrivs arbete inom olika kommittéer. Vi har också öppet hus på tisdagkvällarna i vår lokal på Lyckhem då vi startar vid 18-tiden.

 

Dokumentation och torpkommittén:

Sammankallande Björn Sörgaard.

Övriga: Ing-Lis Augustsson, Birgitta Johansson, Bertil Bengtsson, Bengt Johansson, Claes-Göran Wikström och Bertil Kannerholt.

 

Har du fotografier eller något annat som kan vara av intresse för

dokumentation så hör av dig till någon av dessa.

 

Kommittéen för Valla-Marias stuga och Tingbergs kulle/Galjkullen:

Sammankallande Marlene Wikström.

Övriga: Kenneth Johansson, Sten-Åke Olofsson och Jonny Andersson.

 

Har du frågor kring dessa platser kontakta någon i kommittéen. Kort

information finns på vår hemsida under utflyktsmål.

 

Utflyktskommittéen:

Sammankallande: Jan Ahlqvist.

Övriga: Gunilla Kannerholt.

 

Ring om gärna om du har förslag på utflyktsmål.

 

Utskickskommittéen:

Sammankallande: Marlene Wikström.

Övriga: Barbro Sandström.

 

Har du en berättelse eller något annat som du skulle vilja ha infört i vårt

utskick så ring oss gärna.

 

Kaffekommittéen:

Sammankallande: Gunilla Sjöstedt.

Övriga: Ingela Klasson, Marianne Ahlqvist, Dennis Segerlind och Kerstin Kristiansson. Kommittéen arbetar i samråd med styrelsen.

Vi tar tacksamt emot hjälp vid våra aktiviteter.

 

Valberedningen:

Sammankallande: Tord Andersson.

Övriga: Bertil Kannerholt och Sven-Olof Björner.

Copyright © All Rights Reserved