Medlemskap

Medlemskap

 

 

Årsavgiften är 75 kr per person. Välkommen som medlem genom att betala in

avgiften till postgirokonto 107432-7. Som kvittens sänder vi medlemskort vid

nästa medlemsutskick. Har du frågor kontakta vår kassör Marlene Wikström

0705-584428

 

eller maila lodosetrakten@gmail.com

 

Copyright © All Rights Reserved