Styrelsen

Styrelsen 2022

 

Henrik Olsson, ordförande

Robert Olsson, vice ordförande

Barbro Sandström, sekreterare

Gert-Ove Andersén, vice sekreterare

Marlene Wikström, kassör, webbansvarig

Övriga ledamöter: Kjell Johansson, Carina Täng

 

Suppleanter:Peter Andersson, Christina Nyqvist Löfberg och Birgitta Johansson

Revisorer: Rose-Marie Björner, Hans Hansson suppleant: Birgitta Sköld

Valberedning: Sammankallande Elisabeth Eckstrand. Övriga: Vakant

 

Copyright © All Rights Reserved