Styrelsen

Styrelsen 2021

 

Henrik Olsson, ordförande

Robert Olsson, vice ordförande

Barbro Sandström, sekreterare

Gert-Ove Andersén, vice sekreterare

Marlene Wikström, kassör, webbansvarig

Övriga ledamöter: Kjell Johansson, Carina Täng

 

Suppleanter:Kerstin Kristiansson, Sture Johansson och Peter Andersson

Revisorer: Rose-Marie Björner, Hans Hansson suppleant: Birgitta Sköld

Valberedning: Sammankallande Vakant. Övriga: Sven-Olof Björner

 

Copyright © All Rights Reserved