Styrelsen

Styrelsen 2019

 

Henrik Olsson, ordförande

Sture Johansson, vice ordförande

Barbro Sandström, sekreterare

Jan Ahlqvist, vice sekreterare

Marlene Wikström, kassör, webbansvarig

Övriga ledamöter: Gunilla Sjöstedt, Carina Täng

 

Suppleanter:Kerstin Kristiansson, Robert Olsson och Peter Andersson

Revisorer: Rose-Marie Björner, Hans Hansson suppleant: Birgitta Sköld

Valberedning: Sammankallande Vakant. Övriga: Bertil Kannerholt, Sven-Olof Björner

 

Copyright © All Rights Reserved