Styrelsen

Styrelsen 2024


Henrik Olsson, ordförande

Robert Olsson, vice ordförande

Barbro Sandström, sekreterare

Gert-Ove Andersen, vice sekreterare

Marlene Wikström, kassör, webbansvarig

Övriga ledamöter: Kjell Johansson, Carina Täng


Suppleanter: Peter Andersson, Christina Nyqvist Löfberg

Revisorer: Hans Hansson, Tomas Persson

suppleant: Kalle Klang

Valberedning: Sammankallande Elisabeth Eckstrand. Övriga: Vakant